Acte necesare itp

Pentru ca masina dvs. sa fie acceptata de unitatea unde se doreste efectuarea itp, este obligatoriu ca persoana ce se prezinta cu autovehiculul la itp sa aiba asupra sa urmatoarele documente:

 

Documente necesare itp

  1. Certificatul de inmatriculare al autovehiculului in original ;
  2. Buletinul de identitate al persoanei care se prezinta cu autovehiculul :
  3. Cartea de identitate a autovehiculului in original :
  4. Asigurarea de raspundere civila a autovehiculului in cauza, in termenul de valabilitate ala acesteia. ( RCA ):
  5. Buletinul de verificare a tahografului, in cazul in care masina dispune de un asemenea dispozitiv.

 

In cazul autovehiculelor achizitionate in sistem leasing, este acceptata si copia cartii de identitate daca este semnata si stampilata de firma de leasing, dupa ce s-a scris mentiunea “Conform cu originalul”.